Via berifotograaf.nl/album (ikhost.nl) kunt u naar de foto’s van de afscheidsceremonie waar u de albumcode van heeft.
Uw privacy vinden wij belangrijk. De foto’s staan daarom op een aparte speciaal beveiligde server.